Ford Long Biên

Đại Lý 3S Chính Thức của Ford Việt Nam(Bán Hàng, Dịch Vụ, Phụ Tùng)

  • Số 3 Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội
  • Hotline Bán hàng:0985.13.1020
  • 02432161839
  • https://longbienford6s.com/